Relacje i związki

Konsultacje dla osób doświadczających trudności w relacjach z bliskimi, braku zaufania, częstych konfliktów, problemów z bliskością lub zaangażowaniem, zazdrości lub rozpadu związku. Osoby, które doświadczają problemów w relacjach mogą czuć się zagubione, niesłyszane, odrzucone lub zdominowane, co prowadzi do pogorszenia jakości życia i zadowolenia.

Pomogę Ci lepiej rozumieć swoje potrzeby i reakcje, będę Cię wspierać w odkrywaniu i wyrażaniu uczuć, rozwijaniu zdolności do autentycznej komunikacji oraz budowaniu zdrowych granic. Pomogę Ci odnaleźć nowe sposoby radzenia sobie z problemami i budować zdrowsze, bardziej satysfakcjonujące związki.

Rozwój zawodowy

Konsultacje dla osób żyjących w stresie związanym z pracą, z zaburzoną równowagą między życiem zawodowym a prywatnym, wypaleniem zawodowym. Do zwiększonego stresu i wypalenia zawodowego mogą przyczyniać się również konflikty z kolegami lub przełożonymi, oraz trudności w realizacji celów zawodowych. Wszystkie te doświadczenia mogą powodować poczucie przytłoczenia, braku satysfakcji, frustracji, a nawet chronicznego zmęczenia. Taki stan często prowadzi do obniżonej motywacji, niskiego poczucia własnej wartości i pogorszenia jakości życia.

Pomogę Ci zwiększyć świadomość siebie i swoich reakcji w kontekście pracy. Skupiając się na „tu i teraz” odkryjesz i nauczysz się wyrażać autentyczne potrzeby i pragnienia, co zaowocuje lepszym zrozumieniem własnych wartości i celów zawodowych. Poprzez pracę nad integracją różnych aspektów siebie, nauczę Cię jak budować bardziej zrównoważone i satysfakcjonujące życie zawodowe, rozwijając umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami, tak byś mógł/mogła w pełni cieszyć się z tego, co robisz.

Poznanie siebie

Konsultacje dla osób, które doświadczają poczucia zagubienia, braku kierunku i niejasności co do tego, kim są i czego pragną w życiu. Osoby te mogą czuć się oderwane od swoich uczuć, potrzeb i wartości, a ich decyzje mogą wydawać się nieautentyczne lub narzucone przez oczekiwania innych. Taka niepewność może prowadzić do niskiego poczucia własnej wartości, braku satysfakcji życiowej oraz trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu bliskich relacji.

Moim zadaniem jest pogłębić Twoją świadomość siebie i swoich doświadczeń w chwili obecnej. Poprzez pracę nad świadomością ciała, emocji i myśli, pomogę Ci lepiej rozumieć siebie i swoje reakcje. Dzięki temu możesz odkryć kim naprawdę jesteś i obudzić do życia swoją autentyczną tożsamość.